Vakmanschap ontrafeld: “We werken vaak met de nauwkeurigheid van een horlogemaker”

“Het gaat er bij het leveren van kwaliteit in de metaalindustrie ook om dat je het vakmanschap probeert te beheersen. Wij hebben mensen aan de machines die het onmogelijke mogelijk kunnen maken, heel dunne buisjes voor medische toepassingen bijvoorbeeld, waar de normale verspaner niet eens aan begint. Door moeilijke opdrachten toch te doen, ontdek je ook nieuwe vaardigheden.”

Dirk Dona is directeur van de divisie Precision Parts van de Settels Savenije Group, voorheen bekend als Bakker Fijnmetaal. Hij probeert samen met zijn collega’s hun vakmanschap te ontrafelen: “Ik wil als het ware begrijpen waarom Van Gogh zo’n goede schilder was. Dat is inmiddels goed gelukt, we hebben veel vakmanschap als processen ingericht en daarmee ook interesse gewekt in de markt. We zijn er ook heel trots op.”

Wanneer is het analyseren van vakmanschap interessant?

“Het is bijvoorbeeld interessant voor complexe producten voor de medische industrie, waar het proces belangrijker is dan het onderdeel. Dat vraagt ook wel veel van je mensen, je kunt niet iedere willekeurige medewerker een opdracht over laten nemen. Iemand van een uitzendbureau kan hier morgen niet zomaar aan de machine beginnen.”

“We hebben bijvoorbeeld een project gehad waarbij we onderdelen moesten maken voor het bestralen van patiënten, een soort capsule die een patiënt lokaal bestraalt. Dat is een ontzettend klein en nauwkeurig onderdeel, je moet dan werken als een horlogemaker. We hebben het gevangen in een proces met tussentijdse metingen die alle afwijkingen kunnen analyseren. We meten ook de stabiliteit van het proces, die verantwoordelijkheid heb je ook als bedrijf. Als zo’n capsule iemands gezondheid aantast hebben we echt een probleem, de hele keten. Er zit een maatschappelijke verantwoordelijkheid in als specialist.”

Is al jullie werk op horlogeniveau?

“We leveren ook onderdelen ter grootte van een schoendoos, voor elektronenmicroscopen bijvoorbeeld. Daarbij worden andere eisen gesteld, zoals op het gebied van ‘cleanliness’. Zo hebben we een mooie klantenmix van medische industrie, semiconductors en de analytische industrie. Daar mogen we ook best trots op zijn, we beseffen vaak niet hoe bijzonder het werk is dat we doen. Dat merk je pas als je iets niet direct voor elkaar krijgt en het andere partijen ook niet lukt. Wij willen het dan toch doen, we willen werk leveren met een ‘hoge afwerkingsgraad’.” 

“Toen ik hier kwam werken had iedereen het over ‘Bakkerkwaliteit’, genoemd naar de oprichter van Precision Parts. Daarmee bedoelen ze dat je het product net iets beter moet maken dan de klant het heeft gevraagd. Dat kost extra tijd en geld, maar het is wel goede reclame. Die ‘Bakkerkwaliteit’ is op veel vlakken in stand gehouden, mits het natuurlijk niet extreem veel meer kost of vertraagt. Kwaliteit staat voorop, we zijn niet de goedkoopste in de markt. Dus dan moet je de verwachtingen van de klant altijd overtreffen.” 

← Terug naar Engeltalige versie