newsitems

Design Principles 2.0 Program approved

2015-02-10 The SSvA MT has approved phase I of the Design Principles 2.0 Program.

Description in Dutch:

Project Design Principles 2.0 Doelstelling

Het project Design Principles 2.0 heeft als doel om de bestaande klassieke en “klassikale” design principle training te redesignen naar een modern format. De achterliggende doelstellingen daarbij zijn: 

 

  • De conventionele klassikale opzet van de training te vervangen door intensieve “van der Hoekse" workshops in combinatie met zelfstudie onder begeleiding;
  • Daar waar mogelijke effectief gebruik te maken van moderne computer en web-based faciliteiten.
  • Inzet, betrokkenheid van studenten te vergroten;
  • Het leerrendement te vergroten en beter te monitoren;
  • Werktijd belasting voor de deelnemers te verminderen;
  • Agenda belasting voor betrokken trainers te verminderen, meer flexibiliteit te creëren in planningsopzet, opdat meer trainers in beeld komen en dat gemakkelijk kunnen combineren met ander werk.
  • Een opzet te creëren die van start gaat bij voldoende inschrijvingen, en niet erg lang tevoren hoeft te worden geagendeerd;
  • In het concept zowel company-based groepen te kunnen faciliteren als  met groepen via open inschrijvingen.

 

In voorgestelde opzet besteden de studenten effectief twee keer zoveel tijd aan deze training dan in de klassieke 5 daagse klassikale opzet, terwijl de belasting onder werktijd afneemt met 40%. Er worden workshops gepland met tussenpozen van 2 of 3 weken. Gedurende de looptijd van het programma besteden deelnemers gemiddeld 8 uur per week besteden aan deze training. 50% buiten werktijd en 50% binnen werktijd.

 

Het project wordt door the High Tech Institute gezien als pilot en als voorbeeld project voor het redesignen van ook andere trainingen die door het High Tech Instituut op de markt worden gebracht.

 

← Back to news